Lahty ry

Työtä etsivän arjessa vuodesta 1993

Lahden seudun työttömät ry perustettiin vuonna 1993. Tuolloin 1990-luvun lama runteli Lahtea ja joukko työnhakijoita päätti ryhtyä toimeen työttömien edunvalvonnan parantamiseksi. Yhdistys on historiansa aikana kehittänyt toimintaansa ja mm. toteuttanut työllistämiseen liittyviä hankkeita. Vuonna 2015 yhdistys modernisoi nimensä asuun Työapu Lahty ry.


Lue yhdistyksen strategiasta Lue historiikkimme

Yhdistys tänään

Missio

Työttömän aseman parantaminen tarjoamalla tukea työnsaannin ja arjen haasteisiin.

Arvot

– Saavutettavuus

Tällä tarkoitamme palveluidemme saavutettavuuden matalaa kynnystä, niin fyysisesti, kuin henkisesti.

– Välittäminen

Tällä tarkoitamme, että asiat tehdään yhdessä asiakkaan kanssa vuorovaikutteisesti ja tarvittaessa hänet ohjataan avun piiriin.

– Vastuullisuus

Sosiaalisessa mielessä pyrimme helpottamaan työttömän arkea.

Taloudellisessa mielessä pyrimme hoitamaan yhdistyksen taloutta niin, että toimintamme on pysyvää.

Ekologisessa mielessä pyrimme toiminnassamme valitsemaan ekologisia ratkaisuja.

Visio

Lahty ry:n tavoitteena on olla merkittävä ja laadukas kolmannen sektorin toimija Päijät-Hämeen alueella tarjoamalla erilaisia polkuja työllistymiseen.